Ako nakupovať

Všeobecné obchodné podmienky


Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou FAX & COPY Prešov, spol. s r.o. (ďalej len predávajúcim) a zákazníkom (ďalej kupujúci). Kupujúci odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených obchodných podmienok.
Objednávky
V objednávke je potrebné uviesť spôsob odberu a dopravy tovaru a spôsob platby za objednaný tovar. V prípade neuvedenia spôsobu dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.
Ceny
Ceny v cenníku sú uvádzané s DPH aj bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v tomto cenníku pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu.
Platobné podmienky
Splatnosť faktúr je 7 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu vopred alebo v hotovosti.  
Záloha za objednaný tovar
V prípade objednávky tovarov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho je kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 50% z ceny s DPH (ak nie je dohodnuté inak) po doručení záväznej objednávky.
Spôsoby odberu a dodania tovaru
Objednávaný tovar je možné osobne prevziať v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod. v predajni predávajúceho v Prešove, na Slovenskej ulici č.86, alebo ho poslať poštou (pri malých zásielkach) alebo prepravnou spoločnosťou UPS, v rámci Prešova ho doručíme vlastnou dopravou.
Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je povinný ohlásiť tieto skutočnosti do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.
Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.
Cena za balné a prepravu:
tovar do 100 EUR s DPH        5 EUR
tovar do 150 EUR s DPH        3 EUR
tovar nad 150 EUR s DPH     zadarmo
V prípade požiadavky na iné prepravné služby hradí kupujúci prepravné náklady danej prepravnej služby.
V prípade, že celá objednávka nie je vybavená z dôvodu nedostatku tovaru, poplatok za balné a prepravu účtujeme len pri odoslaní prvej časti zásielky.
Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať.
Upozornenie:
 Pri preberaní tovaru:
* Skontrolujte neporušenosť obalu a baliacej pásky.
* Ak je obal alebo páska poškodená, skontrolujte obsah zásielky s prepravcom.
* V prípade poškodenia tovaru spíšte ihneď s prepravcom protokol o škode, alebo zásielku neprevezmite. Inak reklamácia ohľadne poškodenia NEBUDE UZNANÁ!